Avhärdningsfilter

Allt om Avhärdningsfilter
Avhärdningsfilter.se i sammarbete med AquaGruppen.com

Avhärdningsfilter


På många håll i Sverige är förekomsten av kalk i vattnet ett stort problem. Kalken finns i berggrunden och tränger därmed in i grundvattnet varvid risken finns att man även får in kalk i den egna brunnen. Detta betyder i sin förlängning att man får förhöjda värden av kalk i det vatten man använder för att dricka och vid matlagning samt till disk och tvätt.

Långvarig överdosering av kalk innebär allvarliga hälsorisker såsom njursten och åderförkalkning. Man ska med andra ord försöka undvika att få i sig alltför mycket kalk. Vid problem med för mycket kalk i vattnet kan det även uppstå skador på VVS-installationerna i huset. Men det finns ingen anledning till oro. Det finns nämligen professionell hjälp att få.

Aquagruppens avhärdningsfilter

Vi lanserar en helt ny teknik i syfte att eliminera förekomsten av kalk i hushållsvattnet. Det handlar om ett filter vars bredd är 52 centimeter, djupet är 59 centimeter och höjden är 47 centimeter. Detta finurliga lilla avhärdningsfilter har en reningskapacitet på cirka 2 500 liter vatten i timmen. Den använder cirka 300 gram salt vid varje backspolning och tidsåtgången för detta ryms inom 15 minuter. Eftersom miljöfrågor ligger oss varmt om hjärtat så har vår strävan med detta filter och dess låga saltförbrukning varit att det ska vara så miljövänligt som möjligt.

Filtret består av två små filtertankar som kontinuerligt skiftar vid varje backspolning. Det innebär rent praktiskt att vattnet avhärdas även när filtret backspolar. Filtret är helt volymstyrt och kräver ingen ström alls för att jobba. Ställ bara in vattnets hårdhet så gör filtret resten. Du kan lugnt luta dig tillbaka och njuta av friheten och lyxen det innebär att alltid ha tillgång till fullständigt avhärdat vatten.

Du kan även välja ett filter med enbart en filtertank. Detta enkelfilter är avsett för mindre hushåll som enbart satsar på att avhärda vatten till ändamål såsom bastu, spa, kaffebryggare, diskmaskin, tvättmaskin och så vidare.

Dilmun A 50

Våra kombinationsfilter har under det senaste året genomgått en revolutionerande och dessutom helt unik utveckling som innebär att funktionen och driften av filtret är av absolut högsta kvalitet jämfört med andra liknande produkter på den svenska marknaden. Vattnets passage genom filtertanken är helt unik. Denna förändring innebär från vår sida att hela filtermassan utnyttjas till fullo till skillnad från annan mer klassisk konstruktion. Filtrets fullständiga driftssäkerhet innebär även att vi har vågat oss på att fördubbla våra garantitider så att de numera sträcker sig över hela fyra år.

Alla filtertankar som AquaGruppen marknadsför och använder är av så kallat kompositmaterial med patenterad svetsteknik. Detta helt nya material som vi använder för konstruktion av filtertankar innebär att tankens vikt har halverats och att garantierna för filtertanken därför har dubblerats till att omfatta nästan osannolika 20 år. Nämn den konkurrent som kan överträffa detta!

AquaGruppens mycket medvetna miljöpolicy innebär även att filtertanken är hundraprocentigt återvinningsbar. För att minimera den för miljön så skadliga saltförbrukningen har vi infört flödesstyrda ventiler och även dubblerat filtermassorna. Saltförbrukningen blir därför halverad. Alla föroreningar spolas vidare till ett avlopp som därmed måste finnas i direkt närhet av filtret. Här hittar du mer information om Aquagruppens avhärdningsfilter.

Besök gärna våra andra faktasidor om:
Vattenfilter - Järnfilter - Vattenrening - Kalkfilter - Nitratfilter - Arsenikfilter

I cant see how you expect to carry on your rolex replica sale like this? I also referred another client to you Alex Scott in rolex replica sale, UK. His is having similar issues. I have ordered panerai replica sale from you before, which is why I thought it was safe to do so again. I placed a large order for three replica watches, my panerai replica ordered five I believe. Yet you treat your customers like this. I can tell you he is waiting a week then will take the issue up with rolex replica sale. Please fulfill you obligations as soon as possible.